Xidmətlər

Elektroenergetika sahəsində tikinti, mühəndislik və layihələşdirmə

Su Elektrik Stansiyaları

 • Layihələndirmə və mühəndislik
 • Sahənin tədqiqi
 • Geologiya və geodeziya
 • Hidrologiya
 • Ekoloji qiymətləndirmə
 • Texniki-İqtisadi Əsaslandırma
 • İnşaat
 • Əsas və yardımçı avadanlıqların quraşdırılması
 • Elektrik avadanlığı
 • Nəzarət sistemi
 • İnşaata nəzarət
 • Texniki xidmət
 • Təkmilləşdirmə və bərpa
 • İstismar yoxlaması

İstilik Elektrik Stansiyaları

 • Layihələndirmə və mühəndislik
 • Sahənin tədqiqi
 • Geologiya və geodeziya
 • Ekoloji qiymətləndirmə
 • Texniki-İqtisadi Əsaslandırma
 • İnşaat
 • Əsas və yardımçı avadanlıqların quraşdırılması
 • Elektrik avadanlığı
 • Nəzarət sistemi
 • İnşaata nəzarət
 • Texniki xidmət
 • Təkmilləşdirmə və bərpa
 • Yoxlama və istismar

Yüksək, orta və aşağı gərginlikli yarımstansssiya və ötürmə xətləri

Ötürücü şəbəkələrin quraşdırılması və yenidən bərpası təcrübəsi – 110, 220, 330 və 500 kv-luq yarımstansiya və elektrik veriliş xətləri, 110 və 220 kv-luq Elektrik şəbəkələri

"Azenco" şirkəti tərəfindən ümumi quraşdırılmış xətlərin uzunluğu 1200 km-dən çoxdur

Ümumi bərpa edilmiş bütün növ xətlərin uzunluğu 5000 km-dən çoxdur

 • Layihələndirmə və mühəndislik
 • Sahənin tədqiqi
 • Geologiya və geodeziya
 • Ekoloji qiymətləndirmə
 • Texniki-İqtisadi Əsaslandırma
 • Qüllənin quraşdırılması
 • Naqilləşdirmə və kabelləşdirmə
 • Nəzarət sistemi
 • Yoxlama və istismar
 • Texniki xidmət
 • Təkmilləşdirmə, bərpa və genişlənmə

İnşaat işləri

 • Tikinti layihələndirməsi və mühəndisliyi
 • Ərazi təsnifləndirməsi və asfaltlama
 • Su təchizatı və sanitariya sistemləri
 • Elektrik və rabitə qurğuları
 • Landşaftlama
 • Binaların yenidənqurması

Sənaye müəssisələrinin layihələndirilməsi və tikintisi

Diaqnostika və sınaq işlərinin aparılması

­Elektrik stantiyalarının diaqnostikası və sınaqdan keçirilməsi

Satınalma xidmətləri