Layihələr

Modul tipli elektrik stansiyaları

Ümumi qoyuluş gücü — 883 MVt

"Astara" ES

Açılış tarixi 03/02/2006, istismar gücü 90 MVt, məkan Astara

"Şəki" ES

Açılış tarixi 14/10/2006, istismar gücü 87 MVt, məkan Şəki

"Xaçmaz" ES

Açılış tarixi 07/12/2006, istismar gücü 87 MVt, məkan Xaçmaz

"Naxçıvan" ES

Açılış tarixi 20/12/2006, istismar gücü 87 MVt, məkan Naxçıvan

"Bakı" ES

Açılış tarixi 22/02/2007, istismar gücü 104 MVt, məkan Bakı

"Səngəçal" ES

Açılış tarixi 24/12/2008, istismar gücü 300 MVt, məkan Qaradağ

"Şahdağ" ES

Açılış tarixi 18/09/2009, istismar gücü 104 MVt, məkan Quba