Azerbaijan Energy Construction

Əvvəlki Следующие

TİKİNTİ

 • İstilik və su elektrik stansiyalarının tikintisi
 • Müxtəlif gərginlikli elektrik verilişi xətlərinin və yarımstansiyaların tikintisi

TEXNİKİ XİDMƏT

 • Elektik stansiyalarında və istehsal qurğularında xüsusi təmir və quraşdırma işləri
 • Müxtəlif gərginlikli elektrik xətlərinin və paylayıcı şəbəkələrin təmiri və texniki xidməti

NASAZLIQLARIN AŞKARLANMASI VƏ SINAQDAN KEÇİRİLMƏSİ

 • İnfrastruktur sahələrində nasazlıqların aşkarlanması və elektrik enerjisinin istehsalı, su və qaz təchizatı daxil olmaqla xidmətlərin göstərilməsi, amma eyni zamanda bunlarla məhdudlaşmamaq.
 • İnfrastruk layihələrində sınaq və sazlama işləri

ELEKTRİK STANSİYALARI

 • Ümumi gücü 2000 MVt yuxarı olan 10-dan artıq elektrik stansiyalarının tikintisində iştirak
 • Elektrik stansiyalarında qüsürların aşkarlanması və sınaqdan keçirilməsi

ELEKTRİK VERİLİŞİ HAVA XƏTLƏRİ

 • Yarımstansiyaların tikintisi və yenidənqurulması
 • İntellektual sayğac idarəetməsi

YARIMSTANSİYALAR

 • Yarımstansiyaların tikintisi və yenidənqurulması
 • Yarımstansiya avadanlıqları ilə təmin edən dünyanın qabaqcıl təchizatçı şirkətlərilə əməkdaşlıq

DİGƏR İNFRASTRUKTUR LAYİHƏLƏRİ

 • Azərbaycan dövləti tərəfindən maliyyələşdirilən infrastruktur layihələrində iştirak
 • Участие в региональных индустриальных и инфраструктурных проектах

SƏNAYE TİKİNTİSİ SAHƏSİNDƏ TƏCRÜBƏ

 • Sahələrin və xidmətlərin şaxələnməsi
 • Kompleks xidmət təklifi və layihələrin idarə olunmasına dair texniki-praktiki biliklər (know-how)

İŞÇİ HEYƏT

 • Yüksək ixtisaslı əməkdaşlar (mühəndis və mütəxəssislər)
 • Standartlaşdırılmış proses ve prosedurlar
 • Layihələrin təkrar baxılması və icra etmə bacarıqları

İŞGÜZAR İNAM

 • Etibarli və yüksək ixtisasli təchizatçı güvəni
 • Çoxsahəli biznes modeli
 • Yekun balans hesabatı
 • Stabil maliyyə dövriyyəsi